Skala oceny aktywności członków klubu

 

Pkt

Rodzaj aktywności

Ilość

punktów

 

               Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

C

 

Z

 

E

 

S

 

T

 

N

 

I

 

C

 

T

 

W

 

O

 

Aktywny udział w :

 

 1. zebraniu statutowym
 2. nurkowaniu ze sprzętem powietrznym
 3. rejsie
 4. imprezie sportowo-szkoleniowej (turystycznej)
 5. imprezie okolicznościowej
 6. imprezie. turystycznej – zewnętrznej, basenie
 7. rejsie ponad 3 dni – za każdy dzień
 8. obozie bez nurkowań – za dzień
 9. udział w zawodach zewnętrznych
 10. przygotowanie rekwizytów np. strój

 

 

 

 

6

6

4

2

 

1

1

 

2

1

10

2

 

 

 

np.: walne zgromadzenie

KdK>30zł

KdK>20zł ,

 

np.: bieg przełajowy, narty

 

np.: jubileusz, andrzejki

(nurkowe/żegl.)

np.: spływ Krutynią (KdK>5zł),

 

 

Organizacja działania klubowego (przygotowanie):

 

 

 1. sprawozdania ze zdjęciami (w terminie do 2 tyg).
 2. stolika i krzeseł.
 3. pawilonu.
 4. sprzętu ratowniczego (tlen itd.).
 5. pontonu klubowego
 6. silnika.
 7. butli na działanie klubowe.
 8. wpisowego na działanie + KdK
 9. za każde 10 zł KdK ponad 50 zł.
 10. zdjęć i umieszczenie na facebooku i www
 11. programu działania i ogłoszenie.
 12. drewna na ognisko.
 13. multimedialnej.
 14. kawy/herbaty dla wszystkich.
 15. poczęstunku dla wszystkich.
 16. wykładu ze szkolenia ABC lub P1 ...
 17. ćwiczeń na basenie
 18. wyszczególnionego w statucie $ 16. P.2 ust.7.

 

Działanie nieudokumentowane uważa się za niebyłe, a

wszelkie środki przechodzą na konto klubu.

 

 

3

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

 

Jedna osoba (zebranie KdK >10zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na konsumenta

szt.

rozp./zak/ sezonu/lód/dzień

 

Podwyższenie kwalifikacji (oprócz czł. wspierających) :

 

 1. podwyższenie kwalifikacji - licencjonowane

 2. ukończenie kursu CMAS
 3. uzyskanie specjalności klubowej
 4. ustanowienie rekordu klubu
 5. zwycięstwo w zawodach
 6. zwycięstwo w zawodach klubowych

 

Ilość naliczonych punktów za uczestnictwo, organizację sprawność, kwalifikacje, zawody nie może być wyższa niż wysokość KdK z danego działania.

 

 

30

15

10

15

10

5

 

np.:P1,P2,żeglarz…

np.: PL1, PN1, PJ1…

np.: nurek ABC, …

 

zewnętrznych,

(dalsze pozycje: 3p, 2p)

 

 

 

 

 

 

P

 

R

 

A

 

C

 

A

 

 

 

Prace dla klubu :

 

 1. czyn społeczny
 2. użyczenie sprzętu
 3. przyjęcie sprawozdania KR przez WZ
 4. sprawozdanie TKK – wypełnienie
 5. sprawozdanie roczne, opisowe
 6. przygotowanie sprawozdania z  WZ
 7. wykon. sprawozdania ze zdjęciami
 8. wypisanie legitymacji,
 9. wpis książeczki nurka
 10. wyk. rocznego zestawienia czasu nurkowań
 11. prowadzenie rejestru finansowego (+ składki)
 12. sprawozdanie finansowe
 13. konserwacja sprzętu klubowego
 14. wydanie sprzętu z magazynu
 15. wypisanie dyplomu
 16. zawiezienie składek do RO i odbiór znaczków
 17. prowadzenie strony internetowej (filmy, zdj, )
 18. opracowanie tabeli itd./

 

 

 

 

2

2

10

20

30

20

3

2

1

20

 

20

 

10

5

2

2

7

 

50

 

3

 

 

za godzinę

za sztukę /rok /każdą wartość 200 zł

na każdego czł. KR

z dostarczeniem do ZO

z wyliczeniem aktywności

z uchwałami

,jeśli nie wykonał organizator

za 1 szt.

za 1 szt.

tabela dla wszystkich 

 

rocznie

 

za sztukę

za sztukę,

 

 

z zebraniem składek

 

filmy, zdjęcia, dokumenty

Uchw. WZ-3/2024 KDP REMORA 2024

                                  Kalkulator aktywności 

                                                                                             Dyplomy  i  nagrody  za  aktywność

 

 

Nazwa dyplomu

(dotyczy członków sen. zwycz. i kand.)

 

Przyznawany za

 

Inne bonifikaty / uwagi.

 

1

 

Wyróżniający za aktywność roczną

 

80 pkt w roku

 

Za każde 10 p. ponad 100 p. rocznie przysługuje zniżka w przyszłorocznej składce klubowej w wysokości 0,02S - max. zniżka 60 %.

 

2.

 

Wyróżniający się w pracach dla klubu (rocznie).

 

80 pkt w roku

 

Za każdy punkt pracy dla klubu rocznie przysługuje zniżka w przyszłorocznej składce klubowej i PTTK w wysokości 0,005S, max. zniżka do 90%.

 

3

 

„Wybitna aktywność roczna”

 

300 pkt. w roku

 

Plus nagroda

 

4

 

„Zasłużony dla klubu”

 

500 pkt. narastająco

 

Brązowy laur (każde 500 pkt.)

Plus nagroda.

 

5

 

„Szczególnie zasłużony dla klubu”

 

 

 

1000 pkt. narastająco

 

 

Srebrny laur (każde 1000 pkt.)             Plus nagroda.

 

 

6

"Wybitnie zasłużony dla klubu”

3000 pkt. narastająco

 

9000 pkt.

Złoty laur (każde 3000 pkt)

Plus nagroda.

Platynowy laur 

 

7

 

Za organizację imprez

 

5 imprez w roku

z min. 4 uczestnikami

lub obozu (min. 5 dni, 6 uczestników).

 

Ponad 10 imprez w roku Odznaka Organizator Turystyki.

 

8

 

Za udział w zawodach

 

Uczestnictwo w 3 zawodach w roku

 

Zawody zewnętrzne.

 

9

 

Za aktywność na basenach

 

30 basenów w roku

 

 

10

 

Zdobywca sprawności klubowych

 

6 sprawności w roku

 

 

11

 

Za aktywność w czynach klubowych

 

Min. 30 godzin.

 

Uchw nr WZ 4/2019 KDP REMORA 2019                           Wzory  dyplomów                           Aktywność kalkulator                

 

                                              Podstawy organizacji imprez klubowych.

 

 1. Impreza klubowa jest organizowana w imieniu klubu w celach ujętych w statucie.

 

 1. Z imprezy musi zostać sporządzone sprawozdanie (według przyjętego wzoru) , oraz zebrana kwota dla klubu (kdk) w wysokości co najmniej 10 zł od osoby.

 

 1. W imprezie klubowej uczestniczą minimum 4 osoby z opłaconą kwotą dla klubu.

 

 1. Organizatorem jest jedna osoba, która:

 

a) sporządza program i powiadamia członków klubu z odpowiednim wyprzedzeniem,

      b) kalkuluje koszty (transport, wyżywienie, nocleg, sprzęt, kdk),

      c) zbiera wpisowe (zaliczkę z odpowiednim wyprzedzeniem),

      d) przygotowuje sprzęt podstawowy i zabezpieczający,

      e) załatwia rezerwacje, zezwolenia, itd.

       f) przygotowuje druki kart nurkowań, sprawozdań,

       g) kieruje przebiegiem imprezy,

       h) rozlicza imprezę , przekazuje sprawozdanie sekretarzowi, a kdk i nadwyżkę ponad

                wydatkami skarbnikowi (wraz z rozliczeniem wydatków).

 

 1. Wpisowe na imprezę powinno zawierać między innymi:

 

 1. koszty transportu (autokar, przewodnik, itd.),
 2. koszty rezerwacji bazy, hotelu, wyżywienia,
 3. koszty przygotowania sprzętu (wypożyczenie, napełnienie butli, itd.),
 4. kwota dla klubu i inne.

 

6. Zaliczkę na imprezę należy tak skalkulować aby rezygnacja niektórych uczestników

     nie powodowała zwiększenia kosztów dla pozostałych.

 1. W razie rezygnacji z imprezy wpisowe (zaliczka) nie podlega zwrotowi, a pozostająca po imprezie nadwyżka przechodzi na konto klubu (przekazać skarbnikowi).
 2. Osoby niezrzeszone w klubie opłacają kwotę dla klubu w podwójnej wysokości.

 

 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu imprezy przez zarząd klubu organizator:

 

a) otrzymuje punkty za organizację zgodnie z tabelą,

b) zostaje zaksięgowane na jego subkoncie w klubie 50% zebranej KDK na

dofinansowanie jego następnych imprez lub innych wydatków statutowych,

 1. Organizator imprezy nie płaci kwoty dla klubu, a jeżeli wpisowe wpłaciło co

najmniej 9 osóbnie wpłaca również wpisowego na imprezę.

 1. Każdy z członków seniorów i zwyczajnych powinien zorganizować co najmniej

jedną imprezę rocznie . Powinna ona mieć cel zgodny ze statutem.

Uchw. WZ nr 5/2003 z dn.03.09.2003 r.

 

                                                             Podstawy organizacji ognisk klubowych.

 1. Ognisko jest organizowane w imieniu klubu.

 

 1. Ogniska organizujemy po kolei (jedna osoba).

 

   3. Organizator przygotowuje:

 

                                - drewno na ognisko, rozpałkę,

                                - przekąskę ( kiełbaski, kaszankę, kurczaka, itp.),

                               - talerzyki, kubki, sztućce,

                               - worki na śmieci.

                               - sprzęt do pokazów, szkoleń itp.

                               - sprzęt grający i muzykę.

 

4. Organizator zbiera wpisowe na ognisko zawierające:

                           - wydatki na wynajęcie miejsca,  na naczynia, przekąskę i grzańca, itp.

                           - kwotę dla klubu ( paliwo do piły, prąd, inne) w kwocie    min. 20,- zł (5 zł na osobę),

5. Organizator przygotowuje program oficjalny na min. jedną godzinę imprezy np.

wykład, szkolenie, zawody, pokaz slajdów, itp.

      6. Organizator sporządza sprawozdanie z imprezy i dostarcza do sekretarza, a KdK do skarbnika.

      7. Po pozytywnym zaopiniowaniu ogniska przez zarząd klubu organizator:

                  - otrzymuje punkty za organizację zgodnie z tabelą,

                  - zostaje zaksięgowane na jego subkoncie w klubie 50% zebranej KDK na

                              dofinansowanie jego następnych imprez,

                  - nie dokłada się do kwoty dla klubu jeżeli zapłaciło ją min. 4 osoby,

                  - nie płaci wpisowego jeżeli zapłaciło je min. 8 osób.

     

CMAS

Skontaktuj się z nami

carel@o2.pl

+48 608 223 892