Skala oceny aktywności członków klubu

 

 

Pkt

 

                                  Rodzaj aktywności

Ilość

punktów

 

                   Uwagi

 

 

 

 

 

U

 

C

 

Z

 

E

 

S

 

T

 

N

 

I

 

C

 

T

 

W

 

O

 

Aktywny udział w :

 

 1. zebraniu statutowym
 2. imprezie kwalifikowanej (nurkowanie, rejs)
 3. imprezie sportowo-szkoleniowej, turystycznej
 4. imprezie okolicznościowej
 5. imprezie. turystycznej – zewnętrznej
 6. rejsie ponad 3 dni – za każdy dzień
 7. obozie - za każdy dzień nurkowy
 8. obozie bez nurkowań – za dzień
 9. basenie
 10. udział w zawodach zewnętrznych

 

 

 

 

 

6

6

3

1

2

3

5

1

2

10

 

 

np.: walne zgromadzenie

np.: spływ, wyprawa (KdK/os.>5zł)

np.: bieg przełajowy, narty

np.: andrzejki

 

np.: spływ Krutynią (KdK>5zł),

nurkowanie min. 15 min.

 

 

 

Organizacja imprezy :

 

 1. Kwalifikowanej (nurkowanie, rejs, spływ, statutowa)

 2. kwalifikowanej (nurkowanie, rejs, spływ, statutowa)

 3. sportowo – szkoleniowej,   turystycznej

 4. okolicznościowej

 5. obozu ( imprezy dzienne rozliczane są dodatkowo)

 

 1. szkolenia wewnętrznego

 2. wykładu ze szkolenia ABC + wstęp P1 za szt.

 3. przygotowanie poczęstunku na imprezę

 4. za każde 10 zł kwoty dla klubu

 

 

 

 

 

 

 

15

 

20

 

10

 

6

 

90

 

 

15

 

2

 

10

 

1

 

 

Jedna osoba (zebranie KdK/os. >5zł)

(z wykonaniem sprawozdania)

 

min. 4-ch uczestników

min. 8-miu uczestników

min. 4-ch uczestników

min. 8 uczestników (3/4)

min. 10 uczestników

(w tym sprzęt, obsługa sprężarki)

 

sprawność klubowa z egz.

.

.

(poczęstunek dla wszystkich uczestników

 

Podwyższenie kwalifikacji :

 

 1. podwyższenie kwalifikacji - licencjonowane

 2. ukończenie kursu CMAS

 3. uzyskanie specjalności klubowej

 4. ustanowienie rekordu klubu

 5. zwycięstwo w zawodach

 6. zwycięstwo w zawodach klubowych

 

 

 

 

 

 

30

15

10

15

10

5

 

 

 

 

 

np.:P1,P2,żeglarz, PTN,PM...

np.: PL1, PN1, PJ1…

np.: nurek ABC, …

np.: dystans pod wodą...

zewnętrznych,

 

(dalsze pozycje: 3p, 2p)

 

 

 

P

 

R

 

A

 

C

 

A

 

 

 

Prace dla klubu :

 

 1. czyn społeczny

 2. użyczenie sprzętu

 3. przyjęcie sprawozdania KR przez WZ

 4. sprawozdanie TKK – wypełnienie

 5. sprawozdanie roczne, opisowe - sporządzenie

 6. wykon. sprawozdania z imprezy ze zdjęciami

 7. wypisanie legitymacji, wypełnienie książeczki

 8. wyk. rocznego zestawienia czasu nurkowań

 9. prowadzenie rejestru finansowego (+ składki)

 10. sprawozdanie finansowe

 11. konserwacja sprzętu klubowego

 12. wydanie sprzętu z magazynu

 13. wypisanie dyplomu

 14. zawiezienie składek do RO i odbiór znaczków

 

 

5

20

10

20

30

5

5

20

20

10

20

5

3

20

 

 

za godzinę                                     za sztukę /rokzł (wart.sprz.min.200 )

na każdego czł. KR

z dostarczeniem do ZO

z wyliczeniem aktywności

 (jeśli nie wykonał organizator)

za 1 szt.

tabela dla wszystkich członków

rocznie

za sztukę,

za sztukę ,

za sztukę

z zebraniem składek

Uchw. Nr WZ 3/2019 KDP REMORA 2019                                   Kalkulator aktywności 

                                                                                             Dyplomy  i  nagrody  za  aktywność

 

 

Nazwa dyplomu

(dotyczy członków sen. zwycz. i kand.)

 

Przyznawany za

 

Inne bonifikaty / uwagi.

 

1

 

Wyróżniający za aktywność roczną

 

80 pkt w roku

 

Za każde 10 p. ponad 100 p. rocznie przysługuje zniżka w przyszłorocznej składce klubowej w wysokości 0,02S - max. zniżka 60 %.

 

2.

 

Wyróżniający się w pracach dla klubu (rocznie).

 

80 pkt w roku

 

Za każdy punkt pracy dla klubu rocznie przysługuje zniżka w przyszłorocznej składce klubowej w wysokości 0,005S, max. zniżka do 90%.

 

3

 

„Wybitna aktywność roczna”

 

300 pkt. w roku

 

Plus nagroda

 

4

 

„Zasłużony dla klubu”

 

500 pkt. narastająco

 

Brązowy laur (każde 500 pkt.)

Plus nagroda.

 

5

 

„Szczególnie zasłużony dla klubu”

 

1000 pkt. narastająco

 

 

Srebrny laur (każde 1000 pkt.)

Plus nagroda.

 

 

6

 

„Wybitnie zasłużony dla klubu”

 

3000 pkt. narastająco

 

Złoty laur (każde 3000 pkt)

Plus nagroda.

 

7

 

Za organizację imprez

 

5 imprez w roku

z min. 4 uczestnikami

lub obozu (min. 5dni, 6 uczestników).

 

Ponad 10 imprez w roku Odznaka Organizator Turystyki.

 

8

 

Za udział w zawodach

 

Uczestnictwo w 3 zawodach w roku

 

Zawody zewnętrzne.

 

9

 

Za aktywność na basenach

 

30 basenów w roku

 

 

10

 

Zdobywca sprawności klubowych

 

6 sprawności w roku

 

 

11

 

Za aktywność w czynach klubowych

 

Min. 30 godzin.

 

Uchw nr WZ 4/2019 KDP REMORA 2019                           Wzory  dyplomów                           Aktywność kalkulator                

 

                                              Podstawy organizacji imprez klubowych.

 

 1. Impreza klubowa jest organizowana w imieniu klubu w celach ujętych w statucie.

 

 1. Z imprezy musi zostać sporządzone sprawozdanie (według przyjętego wzoru) , oraz zebrana kwota dla klubu (kdk) w wysokości co najmniej 5 zł od osoby.

 

 1. W imprezie klubowej uczestniczą minimum 4 osoby z opłaconą kwotą dla klubu.

 

 1. Organizatorem jest jedna osoba, która:

 

a) sporządza program i powiadamia członków klubu z odpowiednim wyprzedzeniem,

      b) kalkuluje koszty (transport, wyżywienie, nocleg, sprzęt, kdk),

      c) zbiera wpisowe (zaliczkę z odpowiednim wyprzedzeniem),

      d) przygotowuje sprzęt podstawowy i zabezpieczający,

      e) załatwia rezerwacje, zezwolenia, itd.

       f) przygotowuje druki kart nurkowań, sprawozdań,

       g) kieruje przebiegiem imprezy,

       h) rozlicza imprezę , przekazuje sprawozdanie sekretarzowi, a kdk i nadwyżkę ponad

                wydatkami skarbnikowi (wraz z rozliczeniem wydatków).

 

 1. Wpisowe na imprezę powinno zawierać między innymi:

 

 1. koszty transportu (autokar, przewodnik, itd.),
 2. koszty rezerwacji bazy, hotelu, wyżywienia,
 3. koszty przygotowania sprzętu (wypożyczenie, napełnienie butli, itd.),
 4. kwota dla klubu i inne.

 

6. Zaliczkę na imprezę należy tak skalkulować aby rezygnacja niektórych uczestników

     nie powodowała zwiększenia kosztów dla pozostałych.

 

 1. W razie rezygnacji z imprezy wpisowe (zaliczka) nie podlega zwrotowi, a pozostająca po imprezie nadwyżka przechodzi na konto klubu (przekazać skarbnikowi).

 

 1. Osoby niezrzeszone w klubie opłacają kwotę dla klubu w podwójnej wysokości.

 

 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu imprezy przez zarząd klubu organizator:

 

a) otrzymuje punkty za organizację zgodnie z tabelą,

b) zostaje zaksięgowane na jego subkoncie w klubie 50% zebranej KDK na

dofinansowanie jego następnych imprez lub innych wydatków statutowych,

 1. Organizator imprezy nie płaci kwoty dla klubu, a jeżeli wpisowe wpłaciło co

najmniej 8 osób – nie wpłaca również wpisowego na imprezę.

 

 1. Każdy z członków seniorów i zwyczajnych powinien zorganizować co najmniej

jedną imprezę rocznie . Powinna ona mieć cel zgodny ze statutem.

 

 

Uchw. WZ nr 5/2003 z dn.03.09.2003 r.

 

                                                             Podstawy organizacji ognisk klubowych.

 

 1. Ognisko jest organizowane w imieniu klubu.

 

 1. Ogniska organizujemy po kolei (jedna osoba).

 

   3. Organizator przygotowuje:

 

- drewno na ognisko, rozpałkę,

- przekąskę ( kiełbaski, kaszankę, kurczaka, itp.),

- talerzyki, kubki, sztućce,

- worki na śmieci.

- sprzęt do pokazów, szkoleń itp.

- sprzęt grający i muzykę.

 

4. Organizator zbiera wpisowe na ognisko zawierające:

 

- kwotę dla klubu ( amortyzacja wiaty, paliwo do piły, prąd, inne) w kwocie

       min. 20,- zł (5 zł na osobę),

- wydatki na naczynia, przekąskę i grzańca, itp.

 

5. Organizator przygotowuje program oficjalny na min. jedną godzinę imprezy np.

wykład, szkolenie, zawody, pokaz slajdów, itp.

 

      6. Organizator sporządza sprawozdanie z imprezy i dostarcza wraz z kdk do sekretarza.

 

      7. Po pozytywnym zaopiniowaniu ogniska przez zarząd klubu organizator:

 

- otrzymuje punkty za organizację zgodnie z tabelą,

- zostaje zaksięgowane na jego subkoncie w klubie 50% zebranej KDK na

dofinansowanie jego następnych imprez,

- nie dokłada się do kwoty dla klubu jeżeli zapłaciło ją min. 4 osoby,

- nie płaci wpisowego jeżeli zapłaciło je min. 8 osób.

 

        8. Proponowane wpisowe na ognisko:

 

Liczba

uczestn.

Wpisowe na

osobe min.

W tym KDK

Razem KDK

Razem poczestunek

4

10

5

15

20

5

10

5

20

25

6

10

5

25

30

7

10

5

30

35

8

10

5

35

40

9

10

5

40

40

10

10

5

45

45

 

Link do ściągnięcia powyższego:

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2019-Imprezy---podstawy-organizacji-k1kglz78.pdf

 

Kalkulacja aktywności poszczególnych członków:

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/0-AKTYWNOSC-k4nwoak4.xlsx

 

Sprawozdania z imprez klubowych

1996-2001

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/1996-2001-Imprezy-k4oca2o3.pdf

2002-2007

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2002-2007-Imprezy-k4oc76gf.pdf

2008-2010

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2008-2010-Imprezy-k4oc3mft.pdf

2011

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2011-Imprezy-k4obzhcy.pdf

2012

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2012-Imprezy-k4obvqow.pdf

2013 

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2013-Imprezy-kompr-k1q05l8t.pdf

 

2014

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2014-Imprezy-k1q0b1cw.pdf

 

2015

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2015-k1q0cyki.pdf

 

2016-2017

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2016-2017-Imprezy-k1q0een3.pdf

 

2018

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2018-k1q0gnpi.pdf

 

2019

http://kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2019-Sprawozdania-k4nwqug4.pdf

2020

http://www.kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2020-Imprezy-kqfdx9io.pdf

2021

https://www.kdp-remora.pl/lib/o1ylu2/2021-Imprezy-kx4xsa7n.pdf

CMAS

Skontaktuj się z nami

carel@o2.pl

+48 608 223 892