Dyplomy

                                                Sprawności pływackie 

 

Lp

 

Nazwa sprawności

 

Wymagania (Ważne 5 lat)

 

 

1.

 

Kandydat

 

Przepłynięcie basenu stylem w czasie 40 s.

Przepłynięcie 2-ch basenów min. 2-ma stylami w czasie 100 s.

Przepłynięcie ¼ basenu pod wodą

Skok do wody – dowolny.

 

 

2

 

Pływak

 

Przepłynięcie basenu stylem dowolnym w czasie 30 s.

Przepłynięcie 5-ciu basenów min. 2-ma stylami w czasie 5 min.

Przepłynięcie ½ basenu pod wodą

Skok ratowniczy., dopłyn. 10m, holow.10m,wyniesien., reanimacja

Unoszenie się na wodzie na rękach 1 min. i na nogach 1 min.

Zawiązanie węzła ratowniczego w wodzie, lina napięta

 

 

 

3

 

Technik

 

Przepłynięcie basenu stylem dowolnym w czasie 25 s.

Przepłynięcie 10-ciu basenów min. 3-ma stylami w czasie 6 min.

Przepłynięcie 1 basenu pod wodą

 

 

 

4

 

Mistrz

 

Przepłynięcie basenu stylem dowolnym w czasie 20 s.

Przepłynięcie 4-ch basenów 4-ma stylami w czasie 2 min.

Przepłynięcie 500 m w czasie 10 min.

Skok ze słupka i przepł. basenu pod wodą w czasie 30 s.

Skok ratown., dopł. 7 m. ,wydobycie z gł.3m, holowanie 15 m, pp.

Rzut rzutką

 

 

 

 

 

Lp

Nazwa sprawności

Wymagania (zdobywane kolejno)

 

 

 

1

 

 

Kandydat ABC

 

(brązowa płetwa)

 

Przepłynięcie basenu stylem dowolnym w czasie 40s.

Przepłynięcie 6 m pod wodą.

Cztery baseny na fajce w płetwach.

Skok i przepłynięcie 1/2 basenu pod wodą w ABC.

Dwa sposoby zanurzenia do dna basenu.

Wydmuchanie maski przy drabince.

ABCD . Zasady zanurzania i wynurzania się. Słyszenie i widzenie pw. Poruszanie się. Znaki.

 

Ważne 2 lata.

 

 

 

2

 

 

 

Nurek ABC

 

(srebrna płetwa)

 

3 baseny 3-ma stylami w czasie 100 s

ABC na dnie basenu. 2 x maska.

Skok i jeden basen w ABC przy dnie.

Zejście po wydechu na dno basenu na 10-ć sek.

Perfekcyjny scyzoryk i ciche zanurzenie.

Skok, dopłyn. 15 m, wydobycie z 3 m, holowanie.

3 różne prawidłowe skoki ze słupka w ABC

Rzeki, jeziora, morza- budowa, życie, zagrożenia. Fizjologia. Urazy ciśnieniowe. Węzły 7 szt. Historia.

 

 

Ważne

3 lata.

 

 

3

 

 

Technik ABC

 

(złota płetwa)

 

Przepłynięcie basenu w ABC w czasie do 20 s

Dwa baseny przy dnie w ABC.

Skok i nałożenie ABC po trójkącie 3 x 3 m

Wydmuchanie 3 x maski na dnie.

Wydobycie tonącego z dna basenu i holowanie 50m

Wydobycie tonącego z gł. 5m w ABC, hol., reanim.

Spływ rzeką min. 1 km.

Udział w zawodach nurkowych i ich ukończenie.

Choroby nurkowe (uraz płuc, uśnięcie, hipotermia).

 

 

Ważne

5 lat.

 

 

4

 

 

Mistrz ABC

 

 

 

 

Przepłynięcie basenu w ABC w czasie poniżej 15 s.

Dwa i pół basenu pod wodą w ABC.

Nałożenie ABC po trójkącie 3 x 5 m

Wydobycie tonącego z dna basenu i holowanie 75 m.

Wydobycie tonącego z gł. 7 m w ABC przy pomocy

jego kamizelki, hol., pierwsza pomoc.

Posiadanie patentu sternika motorowodnego.

Trzykrotny udział w zewnętrznych zawodach nurk.

 

 

Ważne

6 lat

 

 

Lp

Sprawność

Wymagania (po zaliczeniu odpowiednich sprawności ABC)

 

 

 

1

 

 

Kandydat

 

(brązowy)

 

Ważne 2 lata

 

Dwa techniczne skoki w sprzęcie do basenu.

Skok, utrzymanie zadanej głębokości przez 5 minut w kamizelce.

Oddychanie z 1-go automatu w 2 osoby na dnie przez 3 min., maska.

Zdjęcie aparatu na dnie i wypłynięcie z otwartym wydechem..

Wypłynięcie bez kamizelki i bez płetw na powierzchnię.

Barotrauma płuc. Prawo Archimedesa. Ciśnienie. Obsługa sprzętu. Znaki.

Międzynarodowe zasady bezpieczeństwa. 5xP. 5 węzłów. PTTK/CMAS, przepisy. Dokumenty płetwonurka.

 

 

 

 

2

 

 

 

Płetwonurek

 

( srebrny)

 

Ważne 2 lata

 

 

 

Jeden basen w ABC przy dnie (25m)

Skok, nałożenie ABC i aparatu na dnie basenu. 4 rodzaje skoków.

Oddychanie w 3 osoby na dnie przez 5 minut, zdjęcie maski.

Utrzymanie głębokości oddechem przez 5 min. w bezruchu.

W ABC 4x pom. 2 aparatami w poprzek basenu (max. 4 oddechy).

W sprzęcie - wydobycie kolegi z dna basenu reanimacja.

Na dnie - zdjęcie aparatu i płetw, przepłynięcie 12 m i wynurzenie się.

Wynurzenie się z 10 do 3 m z wyjętym ustnikiem w jeziorze.

Układ krążenia. Choroba dekompresyjna. Tabele. Dekompresja po wynurzeniu awaryjnym Równania gazowe. Wyliczenie zapasu powietrza. Planowanie. Etapy nurkowania. Sprzęt powietrzny i pomocn. 10 węzłów.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, zabezp. miejsca wypadku, komora.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Technik

 

(złoty)

 

Ważne 3 lata

 

Dwa baseny w ABC pod przy dnie.

Skok, nałożenie ABC i po przepłynięciu 12 m nałożenie aparatu na dnie.

4x pomiędzy 2-ma aparatami wokół dna basenu (max.4 oddechy).

W sprzęcie-wydobycie kolegi z głębokości 10 m , holowanie 50 m, reanim

Wynurzenie się z 20 m z wyjętym ustnikiem do 5 m w jeziorze (tylko 1x).

Przepłynięcie 200 m na orientację w dzień i 50 m w nocy.

Nurkowanie podlodowe i nocne.

Nurkowanie w morzu na głębokość 20 m.

Zorganizowanie 15 imprez nurkowych na głębokość 20m (prowadzenie 6).

Udział w zawodach nurkowych i ich ukończenie.

Wszystkie choroby nurkowe – przyczyny, objawy, leczenie. Ratownictwo.

Posiadanie dodatkowego patentu wodnego np.: żeglarz, sternik, ratownik.

 

 

 

 

4

 

 

Mistrz

 

(platynowy)

 

Ważne 6 lat

 

Dwa i pół basenu w ABC.

Na dnie - zdjęcie aparatu i płetw, przepłynięcie 25 m i wynurzenie się.

4x pomiędzy 2-ma aparatami na dystansie 25m (max. 5 oddechów).

W sprzęcie-wydobycie kolegi z głębokości 10 m , holowanie 50 m, reanim

Nurkowanie 5 x jako prowadzący grupy na gł. 30 m i 1 x na gł 40 m.

Wykonanie trzech nurkowań w skafandrze suchym.

Udział i ukończenie trzech zawodów nurkowych zewnętrznych.

Zorganizowanie dziesięciu imprez nurkowych i jednego obozu.

Posiadanie zaliczonego kursu patofizjologii nurkowania.

Posiadanie dwóch dodatkowych patentów wodnych np.: żeglarz, sternik.

 

                                                  Sprawności krótkofalarskie

Lp

Nazwa sprawności

Wymagania

 

 

 

 

1

 

 

 

Łącznościowiec

 

Pojęcie prądu stałego, napięcia, natężenia i mocy.

Obwód elektryczny, rezystor, bateria, żarówka, włącznik.

Fale długie, średnie, krótkie, UKF, pasmo CB.

Zasady BHP.

Przepisy dotyczące używania CB (URTIP).

Podstawowe moduły sprzętu (zasilacz, mikrofon., antena).

Obsługa sprzętu CB .

 

 

 

 

2

 

 

Pelengator

 

Zasady namierzania kierunków nadawania.

Znalezienie trzech punktów w odl. 1- 5 km w czasie 1 h.

Zaznaczenie na mapie nadajnika z dwóch pomiarów.

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Radiooperator

 

Prąd stały i zmienny (U, I, P, f, Usk., Z).

Podstawowe prawa elektryczne (Ohma, Kirchoffa, tr.).

Lampa, tranzystor, wzmacniacz, obwód LC, generatory.

Podstawy budowy i działania radiostacji – moduły.

Budowa zasilaczy i baterii akumulatorów.

Rodzaje i budowa anten. SWR, moc doprowadzona.

Przepisy krótkofalarskie, licencje – częstotliwości, moce.

Operowanie 5-ma rodzajami transceiverów.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Telegrafista

 

Propagacja fal radiowych.

Rodzaje emisji krótkofalarskich.

Rodzaje kluczy telegraficznych.

Kod Morse,a i kod Q.

Nadawanie i odbieranie 5-ciu grup na minutę.

Zbudowanie 3-ch rodzajów anten.

Pomiary SWR, mocy w.cz.

 

 

 

 

5

 

 

Radioelektronik

Zaprojektowanie wzmacniacza prądu stałego – obliczenia.

Zbudowanie wzmacniacza m.cz.

Zbudowanie zasilacza stabilizowanego.

Zbudowanie generatora w.cz.

 

 

CMAS

Skontaktuj się z nami

carel@o2.pl

+48 608 223 892